Zdravotné účinky

Vplyv infračerveného žiarenia

Pokiaľ všetky časti tela fungujú v harmónii, nastáva úžasný pocit uspokojenia. Veľa infrakabín spoločnosti Health Company tento pocit zaručuje. Nie je preto zvláštne, že lekári a terapeuti používajú toto infračervené žiarenie na účinné liečenie poškodeného svalstva, reumatizmu, kožných problémov, zranenia športového rázu a iné choroby.
Keď telo odpočíva vo vnútri kabíny, začína pracovať veľmi tvrdo. Ako sa krvný obeh zrýchľuje, telo sa začína potiť v snahe ochladiť sa a tak stráca vlhkosť a spaľuje kalórie.

Unavené či poranené svalstvo sa vylieči rýchlejšie vďaka veľkému množstvu kyslíka v krvi, ktorá prúdi celým telom a ktorá zlepšuje váš imunitný systém. Vďaka zrýchlenému krvnému obehu a poteniu dochádza k urýchlenému vylučovaniu toxických látok. Dodávka okysličenej krvi pomáha obnoviť prirodzenú rovnováhu tela, ktorá má za následok nádhernú, hebkú a sviežu pokožku. Správne používanie kabíny v rozumných dávkach má pozitívne účinky pre trpiacich na reumu a kožné choroby ako sú psoriáza, ekzémy, akné, pretože intenzívne potenie vylučuje toxíny z najhlbších úrovní tela. Pravidelné denné používanie pri relatívne nízkej teplote 40 - 60° C zabezpečí potenie spolu so všetkými ostatnými výhodami, ktoré používanie infrakabíny prináša.

Vedecký výskum

Rozšírený výskum podporuje všetky naše produkty. Je to preto, že spoločnosť Health Company využíva najnovšie vedecké poznatky, aj materiálové prostriedky a môže tak zabezpečiť svoje infrakabíny najkvalitnejšími technológiami, aj materiálmi od renovovaných svetových firiem, aj poznatky od lídrov v oblasti zdravotníctva.
Množstvo profesionálnych zdravotníkov sa zaoberalo výskumom pozitívnych účinkov našich infrakabín. Dr. F. Oosterveld z renomovanej holandskej nemocnice Medisch Spectrum Twente sa zúčastnil výskumu pod vedením Prof. Dr. J. J. Raskera na univerzite University of Twente. Podobný výskum bol taktiež vykonaný pod vedením Dr. G. J. Linggem z Medzinárodného inštitútu pre prírodno - lekársku vedu vo Švajčiarsku.
Spoločnosť Health Company sa zaoberá lekárskym výskumom účinkov infračerveného tepelného systému na ľudské telo. Tieto významné výsledky testov boli publikované na celom svete.
Náš výskumný vývojový tím ubezpečuje, že naše infrakabíny sú technologicky vyspelé a že všetky naše zariadenia vyhovujú najprísnejším bezpečnostným predpisom.

Priebeh testu

Najskôr sme vyšetrili účinky infračerveného tepelného systému na skupine zdravých jedincov a následne na ľuďoch trpiacich artritídou a stuhlosťou kĺbov.
Výskum bol vedený tímom lekárskych špecialistov na čele s Dr. F.G.J. Oosterveldem a pod dohľadom profesora Dr. J.J. Raskera z renomovanej holandskej kliniky Medisch Spectrum Twente a v spolupráci s profesormi z University of Ensched.
Do štúdie boli zahrnutí pacienti s reumatickou artritídou a stuhlosťou kĺbov a zdraví jedinci všetci vo veku od 18 do 70 rokov. 17 pacientov s reumatickou artritídou (3 muži, 14 žien), 17 pacientov so stuhlosťou kĺbov (12 mužov, 5 žien) a 21 zdravých jedincov (11 mužov , 10 žien).

U všetkých jedincov vo všetkých skupinách bola pred začatím testu pomocou 10 centimetrového vizuálneho analogového merania zistená bolesť, stuhlosť kĺbov a únava. Ďalej ich telesná hmotnosť. Tep srdca, systolický a diastolický tlak, teplota povrchu pokožky a vnútorná teplota boli monitorované aj v priebehu pobytu v kabíne. Taktiež bola zisťovaná ich spokojnosť, pocity a nálada počas doby liečby. Všetci boli liečení prehrievaním celého tela po dobu 30 min., pri teplote 55° C.

Výsledky testu

Účinky prehrievania celého tela na zdravé subjekty a pacientov s reumatickou artritídou a stuhlosťou kĺbov.

Počas doby liečby bolesť a stuhlosť značne ustúpili:

 

Bolesť

Stuhlosť

Únava

začiatok

koniec

začiatok

koniec

začiatok

koniec

 Reumatická artritída

25 (22)

15 (19)*

25 (21)

12 (12)*

35 (29)

30 (28)

 Stuhlosť kĺbov

26 (15)

11 (11)**

40 (26)

16 (17)**

37 (27)

28 (26)

Priemer (sd): * p ‹ 0.05, ** p ‹ 0.001

Priemerná strata hmotnosti po liečbe bola značná u každej skupiny. U zdravých subjektov (-0,5 kg) bola oveľa väčšia (p 0,001) než u pacientov s reumatickou artritídou a so stuhlosťou kĺbov (-0,3 kg). Počas doby testu sa značne zvýšil priemerný tep srdca, povrchová i vnútorná teplota. Krvný tlak ukázal malé, ale významné zníženie.
Naopak, pri vnútornej teplote neboli spozorované žiadne významné rozdiely medzi skupinami:

Účinky prehrievania celého tela na zdravé subjekty a pacientov s reumatickou artritídou a stuhlosťou kĺbov:

 

Tep

Systolický
tlak

Diastolický
tlak

Povrchová teplota

Vnútorná teplota

zač.

koniec

zač.

koniec

zač.

koniec

zač.

koniec

zač.

koniec

 Reumatická artritída

87

131

131

119*

78

67*

32,1

38,1*

37,4

37,8*

 Stuhlosť kĺbov

81

136

136

120*

82

66*

32,6

37,9*

37,2

37,6*

 Zdravie

82

130

130

125*

80

72*

33

38,6*

37,0

37,8*

Priemer (sd): * p ‹ 0.001

Ukázalo sa, že infračervená sauna má významné pozitívne priame účinky na bolesť a stuhlosť ako pre pacientov s reumatickou artritídou, tak i pre pacientov so stuhlosťou kĺbov. Pri pohľade na fyziologické účinky, pacienti s reumatickou artritídou a so stuhlosťou kĺbov neodpovedali rozdielne v závislosti na veku a pohlaví.

Je možné konštatovať, že správne používanie infrakabín má priame a pozitívne účinky na prahu bolesti a tuhosť pociťovanou trpiacimi na reumatickú artritídu a stuhlosť kĺbov. Zdravé subjekty taktiež pocítili pozitívne účinky po použití infrakabín. Je tiež doporučené používať infračervenú výhrevnú kabínu pri počiatočných známkach prechladnutia alebo horúčky, ktorá vám pomôže posilniť imunitný systém a zredukovať virózovú aktivitu.

Atléti & infračervené žiarenie

Spoločnosť Health Company taktiež investovala nemalé prostriedky do výskumu účinkov svojich infrakabín na atlétoch. Tento výskum bol vedený inštitútom Internationales Institut Fur Ganzheitliche Naturmedizin v Ženeve. Výsledky týchto testov sa vzťahujú iba na exkluzívne svetovo registrované magnéziové súčiastky spoločnosti Health Company.

Táto extenzívna štúdia, podložená krvnou analýzou, dokázala o 30% efektívnejší krvný obeh s o 25% lepším prísunom kyslíka do konca vlásočníc a významným zlepšením metabolizmu. Pozitívne účinky boli taktiež zaznamenané v oblasti dýchacích ciest. Ďalším priaznivým faktom je, že aj zranení športovci pocítili uspokojenie a úľavu a došlo aj k zmenšeniu otokov.

Vedľajšie účinky

Ľudia so zdravotnými problémami by mali použitie kabíny konzultovať so svojím lekárom.Niektorí odborníci boli proti umelému zvyšovaniu telesnej teploty u tých ľudí, ktorí trpia chorobami ako sú mnohonásobná skleróza alebo Addisonova choroba. V prípade chirurgických implantátov je nutné opustiť kabínu v momente, kedy sa začnete cítiť nepohodlne. Čerstvé zranenia by nemali byť vystavované žiareniu 48 hodín po úraze.

copyright © 2011 SMIS SK s.r.o.