Čo znamená infražiarenie?

Infražiarenie je typ žiarenia, ktoré sa vytvára, keď naše telá vydávajú energiu.
Bez tohto typu žiarenia by sme neboli schopní prežiť. Spektrum infražiarenia je rozdelený do troch skupín :

IR - A

IR - B

IR - C

KRÁTKE VLNY

STREDNÉ VLNY

DLHÉ VLNY

Infrakabíny spoločnosti Health Company produkujú infražiarenie magnéziovými žiaričmi pre ľudské telo oveľa prirodzenejšie ako mnohé iné sauny. Magnéziové infražiariče vo vnútri kabíny využívajú 20% svojej energie na zohriatie vzduchu a 80% sa transformuje na teplo, ktoré preniká do tela.

Lekársky výskum dokazuje, že vystavovanie sa dlhovlnnému infražiareniu o sile 5,6 - 15µ, ktoré majú práve magnéziové infražiariče Health Company, má vynikajúce terapeutické účinky a je to najbezpečnejší spôsob zohrievania tela. Nemocnice, lekári, terapeuti, zdravotné zariadenia, špecialisti a rehabilitačné centrá využívajú intenzívne účinky tohto infražiarenia.

Magnéziové žiariče: bezpečné a účinné

Infrakabíny spoločnosti Health Company využívajú jedinečné magnéziové žiariče, ktoré boli špeciálne vyvinuté a majú svetovú registráciu. Tieto žiariče sú vyrobené z pokovaného materiálu a vyplnené oxidom magnézia, čo prispieva k oveľa dlhšej životnosti na rozdiel od klasických žiaričov.
Dĺžka vĺn infračerveného žiarenia produkovaného našimi žiaričmi je zhodná s vlnovou dĺžkou žiarenia, ktoré vydáva naše ľudské telo.
Tieto žiariče produkujú dlhovlnné infračervené žiarenie, ktoré dáva oveľa lepšie výsledky, sú bezpečnejšie a spoľahlivejšie vo vlhkom prostredí kabíny. Tieto jedinečné žiariče majú väčší vyžarujúci povrch, ktorý lepšie udržuje teplo vo vnútri kabíny. O vysokej spoľahlivosti a oveľa dlhšej životnosti svedčí skutočnosť, že spoločnosť Health Company dáva na tieto žiariče bezpodmienečnú záruku na 10 rokov.
Infrakabíny sú plne kontrolovateľné - vnútorná teplota sa dá regulovať podľa vašich požiadaviek.

Správny druh tepla

Nie každé infračervené žiarenie sa správa rovnako – je známe, že rôzne vlnové dĺžky prenikajú do tela do rôznych hĺbok. PEW jednotlivých žiaričov závisí na prevádzkovej teplote a vlastnostiach.

V prípade infračervených žiaričov je dôležité nastaviť optimálne PEW, ktoré riadi energiu do tela tam, kde je najviac potrebná. Taktiež je dôležitý fakt, že tepelný efekt preniká do hĺbky tela a nielen na jeho povrch. Naše magnéziové žiariče sú riešením – ich PEW umožňuje telu využiť pozitívne účinky infračervenej kabíny optimálne bez ohrozenia vnútorných orgánov.

 PEW

Všetky výpočty sú uskutočnemé pri 350 W. 
Keď sa počet Wattov zvýši, hodnota sa s ohľadom na telo iba zníži. 

9,44 mikrometrov

7,08 mikrometrov

5,01 mikrometrov

4,54 mikrometrov

3,17 mikrometrov

Ľudské telo

Magnéziové
žiariče HC

Magnéziové
žiariče

Keramické
žiariče

Nerezové žiariče tvaru U

Aby sa maximalizovalo dodanie tepla a energie vo vnútri kabíny, pracovali výskumníci na pochopení PEW (vrcholná energetická vlnová dĺžka). Množstvo energie vyžarovanej tepelným zdrojom spoločne s jeho povrchovým teplotným výstupom definuje vlnovú dĺžku jeho energie. Hodnoty vlnovej dĺžky sú zreteľné na maximálnych energetických výstupoch (PEW) a sú vypočítané podľa organizácie “Movement Law” vo Viedni.
Každá PEW reprezentuje určité množstvo energie. Táto energia je absorbovaná akýmkoľvek povrchom, s ktorým príde do styku. Infračervené žiarenie pracuje na rovnakom princípe - vysiela určitú vlnovú dĺžku s určitým množstvom energie. V našom prípade túto energiu absorbuje naše telo a cez povrch tela vnímame teplo.
Je dobré si povedať, že objekt používaný na ohrievanie vzduchu nevyžaruje teplo, ale elektromagnetické vlny. Všetky materiály sú z pohyblivých atómov a elektromagnetické vlny vlastne zvýšia pohyb týchto atómov a tým sa zvýši aj teplota.
Atómy existujú ako pozitívne a negatívne nabité častice a každá z nabitých častíc má tzv. magnetické pole. Atómy teplých látok vibrujú intenzívnejšie, takže čím teplejší materiál, tým rýchlejšie sa budú jeho atómy pohybovať a pri každom kmite sa mení zaťaženie jeho magnetického a elektrického poľa. Toto rušenie elektrického a magnetického poľa sa volá elektromagnetické vlny.

Inými slovami - teplé telo vysiela elektromagnetické vlny.
Infračervené lúče existujú vo vzduchu bez toho, aby boli ohriate. Až v momente, kedy dopadnú na určitý objekt. V tom okamihu dajú do pohybu atómy (absorbovanie), a tým dochádza k zvýšeniu teploty. Takže telo absorbuje infražiarenie, energia je pretransformovaná na teplo, ktoré cítite.

copyright © 2011 SMIS SK s.r.o.